Upit Arti musices, pronađeno natuknica: 6

Arti musices

Arti musices [a'rti: mu:'zice:s] (lat.), jedini znanstveni muzikološki časopis u Hrvatskoj. Izlazi neprekidno ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Hrvatsko muzikološko društvo

Hrvatsko muzikološko društvo (HMD), strukovna udruga sa sjedištem u Zagrebu, utemeljena 1992. Okuplja ...

Katalinić, Vjera

Katalinić, Vjera, hrvatska muzikologinja (Zagreb, 8. VI. 1955). Muzikologiju diplomirala (1978) i magistrirala ...

Kos, Koraljka

Kos, Koraljka, hrvatska muzikologinja i glazbena pedagoginja (Zagreb, 12. V. 1934). U Zagrebu diplomirala ...

Tuksar, Stanislav

Tuksar, Stanislav, hrvatski muzikolog (Gornji Kraljevec, 27. VII. 1945). Diplomirao filozofiju i anglistiku ...