Upit Armija BiH, pronađeno natuknica: 11

Armija BiH

Armija BiH, pretežito vojska bosanskih Muslimana. Nastala krajem 1992. pošto su bosanski Srbi zajedno ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Fojnica

Fojnica, grad u središnjem dijelu BiH (Federacija BiH); 3570 st. (2013; 4225 st., 1991). Leži na obali ...

Hrvatsko vijeće obrane

Hrvatsko vijeće obrane (HVO), oružane snage Hrvatske zajednice Herceg-Bosne (HZ HB), poslije Hrvatske ...

Jablanica (grad)

Jablanica, grad 24 km zapadno od Konjica, BiH (Federacija BiH); 4057 st. (2013; 4457 st., 1991). Leži ...

Italija

Italija (Repubblica Italiana), država u južnoj Europi, između Austrije (duljina granice 430 km) i Švicarske ...

Jugoslavenska narodna armija

Jugoslavenska narodna armija (JNA), vojska socijalističke Jugoslavije; začetke je imala u partizanskim ...

Konavle

Konavle (također Konavli; prema lat. cannabula: jarak /za odvodnjavanje zemljišta/), kraj jugoistočno ...

koncentracijski logori

koncentracijski logori, mjesta masovnoga zatočenja domaćega ili stranoga civilnog stanovništva (katkad ...

Kordun

Kordun, povijesno-geografska regija, dio bivše Vojne krajine u Hrvatskoj. Prostire se uz rijeku Koranu, ...

(1)  2