Upit Arles, pronađeno natuknica: 15

Arles

Arles [aʀl], grad i pristanište na rijeci Rhôni u departmanu Bouches-du-Rhône, južna Francuska; 52 400 st. ...

amfiteatar

amfiteatar (grčki ἀμφıϑέατρον), u rimsko doba, kružna ili eliptična monumentalna građevina, u kojoj ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

bazilika

bazilika (grčki βασıλıϰή: kraljevski dvor, dvorana; učeni latinski basilica: javna zgrada; kršćanski ...

Dayre, Jean

Dayre [dε:ʀ], Jean, francuski romanist i kroatist (Arles, 24. VI. 1892 – Palermo, 21. VIII. 1952). Kao ...

Dragač, Jakov

Dragač, Jakov, crkveni pravnik (Trogir, 1451 – Rim, 7. IX. 1499). Završio rimsko i kanonsko pravo u ...

Enodije, Magno Feliks

Enodije, Magno Feliks (latinski Magnus Felix Ennodius, [ma'~ fe:'li:ks en:o'di·us]), crkveni pisac i ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Galija

Galija (latinski Gallia), povijesno područje na zapadu Europe između Rajne, Alpa, Sredozemnoga mora, ...

Gauguin, Paul

Gauguin [gog63338'], Paul, francuski slikar i grafičar (Pariz, 7. VI. 1848 – Atuana, Hiva Oa, Markižansko ...

(1)  2