Upit Arhita iz Tarenta, pronađeno natuknica: 4

Arhita iz Tarenta

Arhita iz Tarenta (grčki Ἀρχύτας, Arkhýtas), grčki filozof, matematičar i fizičar (Tarent, oko 430. pr. Kr. ...

harmonijski razmjer

harmonijski razmjer, svaka tri broja a, b i c, ako je b harmonijska sredina brojeva a i c, tj. kada ...

pitagorizam

pitagorizam, nauk Pitagore i njegovih nastavljača. Pojam obuhvaća i njihov način života, koji je bio ...

savršeni broj

savršeni broj, cijeli broj jednak zbroju svojih djelitelja, uključujući jedinicu, ali ne i samoga sebe. ...