Upit Arheološki muzej Narona, pronađeno natuknica: 5

Arheološki muzej Narona

Arheološki muzej Narona, specijalizirani muzej u Vidu kraj Metkovića koji se sustavno bavi prikupljanjem, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Narona

Narona [naro:'na] (lat.), antički grad na području današnjega sela Vida kraj Metkovića, na desnoj obali ...

Vid

Vid, selo u Dalmaciji, 4 km sjeverozapadno od Metkovića; 797 st. (2011). Župna crkva Gospe Snježne (XX. st.), ...

Metković

Metković, grad i luka na obali Neretve, 20 km uzvodno od njezina utoka u Jadransko more, Dalmacija; ...