Upit Arghezi Tudor, pronađeno natuknica: 4

Arghezi, Tudor

Arghezi [arge'zi], Tudor (pravo ime Ion N. Theodorescu), rumunjski književnik (Bukurešt, 21. V. 1880 ...

Micu, Dumitru

Micu [mi'ku], Dumitru (pravo ime Chiş), rumunjski kritičar i povjesničar književnosti (Bârsa, Someş-Odorhei, ...

Rumunji

Rumunji (rumunjski Români), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Rumunjskoj, gdje čini 89,5% ...

Vianu, Tudor

Vianu [via'nu], Tudor, rumunjski pjesnik, estetičar, povjesničar književnosti, pisac memoara (Giurgiu, ...