Upit Americij, pronađeno natuknica: 4

americij

americij (prema Amerika), simbol Am (americium), kemijski umjetni radioelement iz skupine aktinoida ...

aktinoidi

aktinoidi (aktino- + -id) (aktinidi, uranoidi), skupina od 14 radioaktivnih kemijskih elemenata koji ...

Am

Am, kemijski simbol za americij. ...

transuranijski elementi

transuranijski elementi (transurani), kemijski elementi kojima je atomski broj veći od 92, tj. veći ...