Upit Alojz Benac, pronađeno natuknica: 3

Benac, Alojz

Benac, Alojz, hrvatski arheolog (Plehan, 20. X. 1914 – Sarajevo, 6. III. 1992). Klasičnu filologiju ...

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (akronim ANUBiH), najviša znanstvena, kulturna i umjetnička ...

Obre

Obre, neolitičko naselje kraj Kaknja u Bosni i Hercegovini, na obali rijeke Trstionice. Sustavno istraživano ...