Upit Aleksandar IV, pronađeno natuknica: 32

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Akko

Akko [a'ko] (hebr. ‘Akkō, arap. ‘Akkā ili ant. Ptolemaΐs), stari lučki grad na Sredozemnome moru, u ...

Aleksandar IV.

Aleksandar IV. (pravo ime Rinaldo di Segni), papa od 1254. do 1261 (Anagni, ? – Viterbo, 25. V. 1261). ...

Antifil

Antifil (grč. Ἀντίφıλος, Antíphilos), grčki slikar (Egipat, kraj IV. st. pr. Kr. – ?, početak III. st. pr. Kr.). ...

Apel

Apel (grč. Ἀπελλῆς, Apell61571s), grčki slikar (Kolofon, ? druga polovica IV. st. pr. Kr. – Koj, ?). Antički ...

apoteoza

apoteoza (grč. ἀποϑέωσıς). 1. Uzdizanje čovjeka među bogove. U mitologijama antičkih naroda (Asiraca, ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Drašković

Drašković, hrvatska velikaška obitelj. Pretpostavlja se da potječu iz plemena Kršelaca, premda V. Klaić ...

Država Slovenaca Hrvata i Srba

Država Slovenaca, Hrvata i Srba (Država SHS), nastala je u procesu raspada Austro-Ugarske Monarhije ...

(1)  2  3  4