Upit Albrecht Dragutin, pronađeno natuknica: 3

Albrecht, Dragutin

Albrecht [a'lbreht], Dragutin (Carl), hrvatski litograf i tiskar, osnivač prvoga hrvatskog litografskog ...

HAŠK

HAŠK (Hrvatski akademski športski klub), osnovan 6. XI. 1903. u Zagrebu kao Akademički šport klub (AŠK), ...

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...