Upit Alaupović Tugomir, pronađeno natuknica: 2

Alaupović, Tugomir

Alaupović, Tugomir, hrvatski književnik i političar (Dolac kraj Travnika, 18. VIII. 1870 – Zagreb, 8. IX. 1958). ...

Alaupović, Tugomir

Alaupović, Tugomir, hrvatski pjevač, bariton (Zemun, 26. XII. 1925 – Zagreb, 25. VI. 2005). Učio pjevanje ...