Upit Akvileja, pronađeno natuknica: 11

Akvileja

Akvileja (talijanski Aquileia [akuilε:'ia]), gradić u Furlaniji (Friuli-Venezia Giulia), 35 km sjeverozapadno ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

cesta

cesta, građevina namijenjena prometu cestovnih vozila. U njezinu su sastavu ponekad predviđene i prometne ...

Ćiril i Metod, sv.

Ćiril i Metod, sv. (Solunska braća, Sveta braća, Slavenski apostoli), bizantski misionari, braća Ćiril ...

katedrala

katedrala ili katedralna crkva (kasnolat. ecclesia cathedralis, prema grč. ϰαϑέδρα: sjedalo, stolac), ...

Katolička crkva

Katolička crkva (lat. Ecclesia Catholica), kršćanska crkva koje je nauk definiran na dvadeset i jednom ...

Konstantin II. (rimski car)

Konstantin II. (latinski Flavius Claudius Constantinus [fla:'wi·us klạu'di·us ko:nstanti:'nus]), rimski ...

Maksim, Magnus

Maksim, Magnus (latinski Magnus Clemens Maximus [ma:'gnus kle:'mens ma'ksimus]), rimski car (? – Akvileja, ...

Maksimin, Gaj Julije Ver

Maksimin, Gaj Julije Ver (zvan Tračanin; latinski Gaius Iulius Verus Maximinus Thrax [ga:'i·us ju:'li·us ...

predromanika

predromanika, stilsko razdoblje zapadnoeuropske umjetnosti, kojemu se zbog specifičnoga shvaćanja u ...

(1)  2