Upit Aglabidi, pronađeno natuknica: 3

Aglabidi

Aglabidi, arapska dinastija u sjevernoj Africi, vladala od 800. do 909. Osnivač dinastije bio je Ibrahim ...

Libija

Libija (Dawlat Lībya; Država Libija), država u sjevernoj Africi, između Egipta (duljina granice 1115 km) ...

Tobruk

Tobruk (arap. Ṭubruq), grad i luka na obali Sredozemnoga mora, u sjeveroistočnoj Libiji, uz obalnu cestu; ...