Upit Acta sanctorum, pronađeno natuknica: 8

Acta sanctorum

Acta sanctorum [a:'kta sankto:'~] (latinski: Djela svetaca), serija hagiografskih djela koja kritički ...

bolandisti

bolandisti (po J. de Bollandu), krug učenjaka povijesnih znanosti, koji od 1630. rade na redigiranju ...

Bolland, Jean de

Bolland [bɔl8118'], Jean de, flamanski povjesničar (Julémont, 1596 – Anvers, 1665). Isusovac, radio sa ...

diplomatika

diplomatika (franc. diplomatique, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), ...

hagiografije

hagiografije (hagio- + -grafija), životopisi svetaca, svetačke legende. Najraniji oblik kršćanske književnosti ...

legenda

legenda (srednjovj. lat.: što se ima pročitati, štivo, od lat. legere: čitati). 1. Izvorno, čitanje ...

Mabillon, Jean

Mabillon [mabij61533'], Jean, francuski povjesničar (Saint-Pierremont, Ardeni, 23. XI. 1632 – Pariz, 27. XII. 1707). ...

Papebroch, Daniel

Papebroch [pa'pəbrox], Daniel (Papebrock, latinizirano Papebrochius, flamanski van Papenbroeck), flamanski ...