Upit Acta diurna, pronađeno natuknica: 6

Acta diurna

Acta diurna [a:'kta di·u'rna] (lat.: Dnevni izvještaji) (Acta populi, Acta publica i Acta Urbis), rimske ...

Acta Senatus

Acta Senatus [a:'kta sena:'tu:s] (lat.: Senatski izvještaji), službeni zapisnici sjednica rimskoga Senata; ...

Askonije Pedijan, Kvint

Askonije Pedijan, Kvint (latinski Quintus Asconius Pedianus [kwi:'ntus asko:'ni·us pedi·a:'nus]), rimski ...

Gonella, Guido

Gonella [gonε'l:a], Guido, talijanski i vatikanski novinar i talijanski političar (Verona, 18. IX. 1905 ...

Juriša, Stanko

Juriša, Stanko, hrvatski novinar i književnik (Martinci, Zlatar Bistrica, 30. X. 1927 – Lovrečan, Zlatar ...

novine

novine, svako periodično izdanje koje u pravilu izlazi dnevno ili tjedno, rjeđe petnaestodnevno i mjesečno, ...