Upit Acta botanica Croatica, pronađeno natuknica: 8

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica [a:'kta bota'nika kro·a:'tika], prvi botanički znanstveni časopis u Hrvatskoj. ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

ekologija

ekologija (eko- + -logija), znanost koja proučava odnose među organizmima te odnose organizama i njihova ...

Horvatić, Stjepan

Horvatić, Stjepan, hrvatski botaničar (Varaždin-Breg, 4. X. 1899 – Zagreb, 29. V. 1975). Studirao prirodopis ...

Ilijanić, Ljudevit

Ilijanić, Ljudevit, hrvatski botaničar (Slapno kraj Ozlja, 27. IX. 1928). Diplomirao je biologiju na ...

Marković, Ljerka

Marković, Ljerka, hrvatska botaničarka (Zagreb, 24. II. 1932). Diplomirala je biologiju (1955) na Prirodoslovno-matematičkom ...

Vouk, Vale

Vouk, Vale, hrvatski botaničar (Gospić, 21. II. 1886 – Zagreb, 26. XI. 1962). Studirao prirodne znanosti ...