Upit Acta Apostolicae sedis, pronađeno natuknica: 1

Acta Apostolicae sedis

Acta Apostolicae sedis [a:'kta ~to'lice: se:'~ ] (lat.: Akti Apostolske stolice), službeni vjesnik Državnog ...