Upit Achenwall Gottfried, pronađeno natuknica: 2

Achenwall, Gottfried

Achenwall [a:'xənval], Gottfried, njemački statističar, povjesničar i pravni pisac (Elbing, 20. X. 1719 ...

statistika

statistika (njem. Statistik, prema lat. status: stanje), grana primijenjene matematike koja se bavi ...