Upit ADH, pronađeno natuknica: 7

ADH

ADH [adeha] (akronim od engl. a[nti]d[iuretic] h[ormone]: antidiuretski hormon) →  antidiuretski hormon ...

antidiuretski hormon

antidiuretski hormon (ADH, vazopresin), polipeptid koji nastaje u hipotalamusu, a pohranjuje se u stražnjem ...

bubreg

bubreg (pučki tur. böbrek) (lat. ren), parni žljezdani organ u kralježnjaka koji iz krvi izlučuje mokraću. ...

dijabetes insipidus

dijabetes insipidus (grč. δıαβήτης: protjecanje i lat. insipidus: bez okusa), rijedak metabolički poremećaj ...

hipofiza

hipofiza (hipo-1 + grč. φύεıν: rasti) (pituitarna žlijezda), endokrina žlijezda smještena u području ...

renin

renin (prema latinskom ren: bubreg), bubrežni hormon; proteolitički enzim koji stvaraju bubrezi i izlučuju ...

žeđ

žeđ, svjesna želja za pijenjem vode; jedan je od mehanizama kojim se količina i koncentracija tjelesnih ...