Upit A��r, pronađeno natuknica: 1647

Ar

Ar, kemijski simbol za argon. ...

ar

ar (znak a), iznimno dopuštena mjerna jedinica ploštine zemljišta, vrijednosti 100 m2. (→  hektar) ...

Rabat

Rabat (Ar-Ribat), glavni grad, političko i upravno središte Maroka, na utoku rijeke Bou Regreg u Atlantski ...

Enez ar Gerveur

Enez ar Gerveur (bretonski) →  belle-île ...

ABBA

ABBA, švedski pop-sastav, utemeljen 1972. u Stockholmu. Jezgru postave činili su gitarist Björn Ulvaeus ...

Abelov integral

Abelov integral (algebarski integral) (po Nielsu Henriku Abelu), određeni integral algebarskih funkcija ...

Abhazi

Abhazi (sami sebe nazivaju Apsua), narod na istočnoj obali Crnoga mora, uglavnom u Abhaziji (Gruzija; ...

Acta Instituti psychologici Universitatis zagrabiensis

Acta Instituti psychologici Universitatis zagrabiensis [a:'kta ~tu:'ti: psiholo'gici: u:niversita:'~ ...

Adams-Stokesov sindrom

Adams-Stokesov sindrom [æ'dəmz st61595u'ks~] (po irskim liječnicima XIX. st. R. Adamsu i W. Stokesu), skup ...

Addison, Joseph

Addison [æ'disən], Joseph, engleski književnik, novinar i političar (Milstone, 1. V. 1672 – London, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|