Upit Ašur, pronađeno natuknica: 10

Asur

Asur →  ašur ...

Ašur (grad)

Ašur (asirski Aššur), staroasirski drevni grad na zapadnoj obali Tigrisa; danas Qal‘at Šarqāṭ, južno ...

Ašur (praotac Asiraca)

Ašur ili Asur, legendarni praotac Asiraca, glavni bog i zaštitnik istoimenoga grada, poslije vrhovni ...

Ašur, Radva

Ašur, Radva (arapski Raḍwá ‘Āšūr [63308a:šu:'r]), egipatska književnica i književna kritičarka (Kairo, 26. V. 1946 ...

Alžir (država)

Alžir (Al-Ğumhūrīyyat al-Ğazā’iriyyat al-Dimuqrāṭiyyatt ašl-Šabiyyat [al62721umhu:ri'j:a al62721aza:63308iri'j:a ...

Asirija

Asirija, u starom vijeku, država na području između srednjeg Tigrisa i planina Zagrosa. Na vrhuncu moći ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

kuća

kuća, stambena zgrada ponajprije namijenjena jednoj obitelji, a u širem smislu i svaka stambena zgrada, ...

Parrot, André

Parrot [paʀọ'], André, francuski arheolog (Désandans, 15. II. 1901 – Pariz, 24. VIII. 1980). Studirao ...

Šamaš

Šamaš (akadski: sunce), akadski bog sunca, zakona, pravde i proročanstva. S bogom mjeseca Sinom (sumerski ...

(1)