Upit žir, pronađeno natuknica: 7

žir

žir →  hrast ...

balanitis

balanitis (grč. βάλανος: žir), upala glavića penisa, obično udružena s upalom unutar. lista prepucija ...

bukve

bukve (Fagaceae), biljna por. s oko 1200 vrsta dvosupnica, kojoj pripadaju važna šumska drveta i grmovi ...

hrast

hrast (Quercus), rod drvenastih biljaka, većinom drveća, rjeđe grmlja, iz por. bukava (Fagaceae). Ima ...

sjeme

sjeme ili sjemenka (lat. semen), tvorevina biljaka sjemenjača (Spermatophyta) koja služi njihovu razmnožavanju. ...

Strniša, Gregor

Strniša, Gregor, slovenski književnik (Ljubljana, 18. XI. 1930 – Ljubljana, 23. I. 1987). Diplomirao ...

žiroglavci

žiroglavci (Enteropneusta), razred crijevodisača (Branchiotremata); mala skupina morskih pokretnih životinja ...