Upit Župan Josip, pronađeno natuknica: 12

Župan, Josip

Župan, Josip, hrvatski inženjer elektrotehnike (Drvar, BiH, 9. III. 1920 – Zagreb, 2. III. 1988). Diplomirao ...

Ćolnić, Josip Antun

Ćolnić, Josip Antun, bosansko-đakovački biskup (Vivodina kraj Ozlja, 11. III. 1699 – Đakovo, 17. II. 1773). ...

Eltz

Eltz (von Eltz) [εlc], grofovska obitelj u Srijemu, vlasnici vukovarskoga vlastelinstva (1736–1945). ...

Esterházy

Esterházy (Eszterházy) (madž. izgovor [ε'stεrha:zi]), ugarska velikaška obitelj podrijetlom iz plemena ...

Gjalski, Ksaver Šandor

Gjalski [62720a:'lski], Ksaver Šandor (pravo ime Ljubomil Tito Josip Franjo Babić), hrvatski književnik ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Istra (poluotok)

Istra, najveći poluotok istočne obale Jadrana. Kopnena granica Istre nije pouzdano utvrđena. Obično ...

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...

Slovenci

Slovenci, najzapadniji južnoslavenski narod. Većinski su narod u Republici Sloveniji, gdje čine 83,06% ...

Strossmayer, Josip Juraj

Strossmayer [štro'smajer], Josip Juraj, đakovački biskup i hrvatski političar (Osijek, 4. II. 1815 – ...

(1)  2