Upit štitnjača, pronađeno natuknica: 9

štitnjača

štitnjača (tireoideja, glandula thyreoidea), žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, smještena u donjem ...

endokrine žlijezde

endokrine žlijezde (endo- + grč. ϰρίνεıν: lučiti), žlijezde s unutar. lučenjem, tj. one koje svoje izlučine ...

paratireoidne žlijezde

paratireoidne žlijezde (para- + tiroideja: štitnjača), endokrine žlijezde koje reguliraju koncentraciju ...

ribe

ribe, skupina vodenih kralježnjaka sastavljena od šest razreda u dalekom srodstvu. Tipična riba hladnokrvna ...

sekrecija

sekrecija (lat. secretio: rastavljanje, odvajanje). 1. Proces stvaranja i izlučivanja posebnih tvari, ...

tireoiditis

tireoiditis (tireoid[eja] + -itis), upala štitnjače. Rijetko nastaje djelovanjem živih uzročnika (virusi, ...

vrat

vrat, a) (lat. collum), dio čovječjega tijela koji povezuje glavu s trupom; prednji mu je dio grlo, ...

zimski san

zimski san ili hibernacija (od lat. hibernare: zimovati, prezimiti), biološka pojava kojoj su podvrgnute ...

žlijezde

žlijezde (lat. glandulae), pojedinačne stanice ili složeni organi sa sposobnošću stvaranja i izlučivanja ...