Upit štavljenje, pronađeno natuknica: 21

štavljenje

štavljenje →  koža; štavila ...

akacija

akacija (grč. ἀϰαϰία) (Acacia), biljni rod iz por. mimoza (Mimosoideae) s oko 600 listopadnih ili zimzelenih ...

cezalpinija

cezalpinija (po talijanskom liječniku A. Cesalpinu) (Caesalpinia), biljni rod s oko 60 vrsta iz por. ...

Fabrio, Nedjeljko

Fabrio, Nedjeljko, hrvatski književnik (Split, 14. XI. 1937 – Rijeka, 4. VIII. 2018). Jugoslavistiku ...

formaldehid

formaldehid (lat. acidum formicum: mravlja kiselina + aldehid) (metanal), najjednostavniji aldehid, ...

hrast

hrast (Quercus), rod drvenastih biljaka, većinom drveća, rjeđe grmlja, iz por. bukava (Fagaceae). Ima ...

kalij

kalij (njem. Kalium, prema arap. al-qāli: lug, soda), simbol K (lat. kalium), kemijski element iz skupine ...

kora

kora. 1. U botanici (lat. cortex), dio stabljike i korijena drvenastih biljaka koji se razvija s vanjske ...

koža

koža (lat. integumentum), organ koji pokriva vanjsku površinu životinjskoga tijela, zaštićuje unutrašnja ...

krom

krom (od grč. χρῶμα: boja), simbol Cr (lat. chromium), kemijski element iz skupine prijelaznih elemenata ...

(1)  2  3