Upit štavila, pronađeno natuknica: 37

štavila

štavila, tvari što služe za štavljenje sirove kože, koju prerađuju kemijskom reakcijom s kolagenima ...

agresija

agresija (lat. aggressio: napad), u međunarodnome pravu, neizazvan napad na tuđu zemlju, osvajanje tuđeg ...

Alaska (savezna država)

Alaska [əlæ'skə] (od eskimske riječi alakšak: veliko kopno) ili Aljaska (udomaćeno), savezna država ...

Antifašistička koalicija

Antifašistička koalicija, naziv za savezničke zemlje i vlade koje su se tijekom II. svjetskog rata borile ...

Beccaria, Cesare Bonesano de

Beccaria [bek:ari:'a], Cesare Bonesano de, talijanski pravnik i ekonomist (Milano, 15. III. 1738 – Milano, ...

Boudicca

Boudicca [bu:'dikə] (Boadicea), kraljica britskoga plemena Icena (? – ?, 61). God. 61. stavila se na ...

cehovi

cehovi (srednjovisokonjem. Zeh[e]: družina), srednjovjekovne obrtničke udruge koje su imale zadatak ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Fridrik II. (1194-1250)

Fridrik II., njemački kralj i rimsko-njemački car (Iesi kraj Ancone, 26. XII. 1194 – Castel Fiorentino, ...

(1)  2  3  4