Upit Španjolska, pronađeno natuknica: 432

Španjolska

Španjolska (España; Kraljevina Španjolska/Reino de España), država u jugozapadnoj Europi, na Pirenejskom ...

epidemija

epidemija (grč. ἐπıδημία: boravak na jednome mjestu), naglo obolijevanje većega broja ljudi na određenom ...

španjolska čizma

španjolska čizma, srednjovjekovna naprava za mučenje u koju bi se ukliještila noga od koljena do gležnja ...

Španjolska folklorna škola

Španjolska folklorna škola, primjena metodologije geografske lingvistike na proučavanje hispanskih ...

Španjolska Gvineja

Španjolska Gvineja →  ekvatorska gvineja ...

španjolska muha

španjolska muha →  babak, zeleni ...

Španjolska Sahara

Španjolska Sahara →  zapadna sahara ...

Španjolska Zapadna Afrika

Španjolska Zapadna Afrika →  zapadna sahara ...

Gvineja, Španjolska

Gvineja, Španjolska →  ekvatorska gvineja ...

Marija Terezija Španjolska

Marija Terezija Španjolska, francuska kraljica (Madrid, 10. IX. 1638 – Versailles, 30. VII. 1683). Kći ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|