Upit četkica, pronađeno natuknica: 9

četkica

četkica, elektroda koja čini spoj između pokretnih i nepokretnih dijelova u električnim strojevima, ...

amplidin

amplidin (engl. amplidyne < lat. ampli[ficatio]: povećavanje + engl. dyn[amo]: dinamo), istosmjerni ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

grafit

grafit (njem. Graphit, od grč. γράφεıν: pisati), heksagonska modifikacija ugljika, znatno raširenija ...

kućanski aparati

kućanski aparati, naprave, aparati i strojevi koji pomažu pri obavljanju kućanskih poslova; kadšto se ...

Penkala, Slavoljub Eduard

Penkala, Slavoljub Eduard, hrvatski inženjer kemije i izumitelj poljskoga podrijetla (Liptovský Mikuláš, ...

ugljik

ugljik, simbol C (lat. carboneum), kemijski element (atomski broj 6, relativna atomska masa 12,011). ...

Yao

Yao [jao], grad u južnom dijelu otoka Honshu, u konurbaciji s Osakom, Japan; 270 307 st. (2014). Od ...