Upit Čile, pronađeno natuknica: 102

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

ABC-države

ABC-države, naziv za tri latinskoameričke države: Argentinu, Brazil i Čile, stvoren prema početnim slovima ...

Albright, William Foxwell

Albright [ɔ:'lbrait], William Foxwell, američki biblijski arheolog i semitolog (Coquimbo, Čile, 24. V. 1891 ...

ALMA

ALMA (akronim od engl. Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: veliki milimetarski/submilimetarski ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Ande

Ande (španjolski Los Andes ili Cordillera de los Andes), najdulji (7500 km) i jedan od najviših planinskih ...

Andska zajednica

Andska zajednica (španjolski Comunidad Andina, akronim CAN), ekonomski savez više latinoameričkih zemalja, ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

Atacama

Atacama [ataka'ma], pustinja u sjevernom Čileu, između 20° i 28° južne širine, duga oko 1000 km, obuhvaća ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >