Upit ćelavost, pronađeno natuknica: 4

ćelavost

ćelavost (od tur. kel < perz. kel: ogoljelost) ili alopecija (lat. alopecia, calvities), gubitak vlasi ...

favus

favus (lat. favus: saće) (tinea favosa), kožna bolest pretežito mlađih ljudi koju uzrokuje gljiva Trichophyton ...

perika

perika (njem. Perücke < franc. perruque < tal. perruca ili parucca), vlasulja od ljudske kose, životinjskih ...

starenje

starenje, proces postupnih i spontanih promjena u organizmu, koji je obilježen progresivnim slabljenjem ...