Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1922

à la

à la (franc.), na način. À la carte [alaka'ʀt], prema vlastitu izboru iz jelovnika. À la mode [alamɔ'd], ...

a limine

a limine [~ li:'mine] (lat.: od kućnoga praga), od samoga početka, potpuno. Tako npr. odbiti (otkloniti) ...

a posteriori

a posteriori [~ ~o:'ri:] (lat.: iz potonjega, iz kasnijega, naknadno). 1. Po Kantu, sve ono što u našoj ...

a priori

a priori [~ ~o:'ri:] (lat.: od prijašnjega, otprije). 1. U aristotelovsko-skolastičkoj filozofiji oznaka ...

à propos

à propos [apʀɔpọ'] (franc.), glede (toga), što se tiče (toga), u svezi s (tim), kada je već riječ (o ...

a tempo

a tempo [~ te'~] (tal.). 1. Na vrijeme, pravodobno, u pravi čas. 2. Glazbena naznaka za vraćanje na ...

à tout prix

à tout prix [atupʀi'] (franc.), po svaku cijenu. ...

a. a.

a. a., kratica za ad acta. ...

a. c. (anno currente)

a. c., kratica za anno currente. (→  anno) ...

a. D.

a. D. ili A. D., kratica za anno Domini. (→  anno) ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|