Struka medicina, pronađeno natuknica: 3720

A. A.

A. A. (akronim od engl. A[lcoholic] A[nonymous]: Anonimni alkoholičar), organizacija koju su u Akronu ...

AB0-sustav

AB0-sustav →  krvne grupe ...

Abano Pietro d’

Abano [a:'~], Pietro d’ (latinizirano Petrus Apponensis), talijanski liječnik i filozof (Abano, Veneto, ...

abazija

abazija (a1- + grč. βάσις: korak, hod), bolesna nesposobnost hodanja, zbog nemogućnosti koordinacije ...

ablacija

ablacija (lat. ablatio: odnošenje). 1. U geomorfologiji, otapanje i isparivanje leda s površine ledenjaka. 2. ...

ablaktacija

ablaktacija (ab- + lat. lactatio: dojenje), prestanak dojenja; ablaktacija može biti spontana i umjetna. ...

ablefarija

ablefarija (a1- + grč. βλέφαρον: vjeđa), nedostatak vjeđa zbog prirođene mane razvoja oka, ili pak ...

abortus

abortus (lat. abortus, od aboriri: propasti, umrijeti) →  pobačaj ...

abrazija

abrazija (lat. abrasio: struganje, od glagola abradere: strugati). 1. U geologiji, razorno djelovanje ...

abreakcija

abreakcija (ab- + reakcija, prema njem. Abreagierung) →  odreagiranje ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|