Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

abak

abak (abakus) (lat. abacus < grč. ἄβαξ, genitiv ἄβαϰος: daščica za računanje). 1. Primitivno računalo, ...

Abel Niels Henrik

Abel [a:'bəl], Niels Henrik, norveški matematičar (Finndøy, 5. VIII. 1802 – Arendal, 6. IV. 1829). Diplomirao ...

Abelov diferencijal

Abelov diferencijal (po Nielsu Henriku Abelu), holomorfni ili meromorfni diferencijal na kompaktnoj ...

Abelov integral

Abelov integral (algebarski integral) (po Nielsu Henriku Abelu), određeni integral algebarskih funkcija ...

Abelova diferencijalna jednadžba

Abelova diferencijalna jednadžba, naziv za dvije diferencijalne jednadžbe, Abelovu diferencijalnu jednadžbu ...

Abelova funkcija

Abelova funkcija (po Nielsu Henriku Abelu), poopćenje eliptične funkcije jedne kompleksne varijable ...

Abelova grupa

Abelova grupa [a:'bəl~] (po Nielsu Henriku Abelu), grupa s komutativnom operacijom. Primjerice, skup ...

Achenwall Gottfried

Achenwall [a:'xənval], Gottfried, njemački statističar, povjesničar i pravni pisac (Elbing, 20. X. 1719 ...

adend

adend (lat. addendus: koji se treba dodati) →  zbrajanje ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|