Struka bošnjačka književnost, pronađeno natuknica: 69

‘Allāmek Muhamed Musić

‘Allāmek, Muhamed Musić (arap. Muhammad ibn Mūsā al-Bosnawī – ‘Allamak), bošnjački pisac (Sarajevo, ...

adžamijska književnost

adžamijska književnost, skupni naziv za nearapske književne tradicije pisane arapskim pismom. Povijesno, ...

Agić Nihad

Agić, Nihad, bošnjački književnik, književni teoretičar i prevoditelj (Koraj kraj Tuzle, 6. VI. 1947). ...

Ali Dede Bošnjak

Ali Dede Bošnjak (puno ime ‘Alāuddīn ‘Alī Dede ibn Muṣṭafā al-Bosnawī, Šayẖ at-turba, as-Sigetwārī), ...

Alić Džemaludin

Alić, Džemaludin, bošnjački književnik (Tetovo kraj Zenice, 19. V. 1947 – Saarbrücken, 4. IX. 2017). ...

Alispahić Nijaz

Alispahić, Nijaz, bošnjački književnik (Kozluk kraj Zvornika, 7. IV. 1940). Diplomirao na Filozofskom ...

Bajezidagić Derviš-paša

Bajezidagić (Beyāzīd-aga-zāde), Derviš-paša, bošnjački pjesnik i političar (Mostar, 1552 – Budim, 1603). ...

Balić Smail

Balić, Smail, bošnjački orijentalist, islamolog (Mostar, 26. VIII. 1920 – Beč, 14. III. 2002). Studirao ...

Bašagić Safvet-beg

Bašagić, Safvet-beg (pseudonim Mirza Safvet), bošnjački književnik, znanstvenik, prevoditelj i političar ...

Bašeskija Mula Mustafa

Bašeskija, Mula Mustafa, bošnjački ljetopisac, pjesnik, kaligraf i skupljač pučkoga i kulturnog blaga ...

(1)  2  3  4  5  6  7