Struka brodogradnja, pronađeno natuknica: 168

Aldisova svjetiljka

Aldisova svjetiljka, ručni električni signalni reflektor uskog snopa svjetlosti, usmjerena prema primaocu. ...

Aluminaut

Aluminaut (aluminij + grč. ναῦς: brod), istraživačka ronilica američke tvrtke Reynolds Metals Company, ...

argosy

argosy [α:'gəsi], engleski naziv za velik trgovački jedrenjak (karaka, karakun, galijun); spominje ga ...

balast

balast (niskonjem. Ballast < skandinavski barlast), teret kojim se opterećuje brod radi poboljšanja ...

bardž

bardž (engl. barge), plovilo različitih oblika, uglavnom riječni ili priobalni teretni jedrenjak plosnata ...

barge

barge [ba:62721] (engl.) →  bardž; barža ...

bark

bark (engl. < starofranc. barque < kasnolat. barca, prema lat. baris: egipatska brodica na vesla < grč. ...

barka

barka (tal. barca < kasnolat. barca, prema lat. baris: egipatska brodica na vesla < grč. β8118ρıς, možda ...

barkača

barkača (tal. barcaccia, pejorativ od barca), velik čamac, nekoć na vesla, danas s motornim pogonom. ...

barkantina

barkantina (engl. barkentine, barquentine), jedrenjak s tri ili više jarbola, prednji jarbol s dva nastavka ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >