Struka botanika, pronađeno natuknica: 1317

abdovina

abdovina (habdovina) (Sambucus ebulus), do 2 m visoka, bazgi srodna trajna zelen iz por. kozokrvnica; ...

abundancija

abundancija (lat. abundantia: obilje), u fitocenologiji oznaka za brojnost individuuma pojedine biljne ...

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica [a:'kta ~ta'nika kro·a:'tika], prvi i jedini botanički znanstveni časopis u Hrvatskoj. ...

Adamović Lujo

Adamović, Lujo, hrvatski botaničar (Rovinj, 27. VIII. 1864 – Dubrovnik, 19. VII. 1935). Jedan od vodećih ...

adventivne biljke

adventivne biljke (pridošlice), biljke što ih je čovjek prenio namjerno (pšenica, raž, zob iz Azije, ...

aerenhim

aerenhim (aero- + grč. ἔγγυμα: naljev) →  parenhim ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

agerat

agerat (grč. ἀγήρατος: koji ne stari) (Ageratum), biljni rod iz porodice glavočika s oko 35 tropskih ...

ajhornija

ajhornija (Eichhornia), biljni rod vodenih jednosupnica tropske i suptropske porodice Pontederiaceae. ...

akant

akant (grčki ἄϰανϑα: trn, bodlja). 1. U grčkoj umjetnosti, stilizirani oblik akantova lista čest je ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|