Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 300

Albrecht Dragutin

Albrecht [a'lbreht], Dragutin (Carl), hrvatski litograf i tiskar, osnivač prvoga hrvatskog litografskog ...

album

album (lat.), bijela ploča, obično drvena ili posadrena, na kojoj su se u starome Rimu oglašavali edikti ...

Aleksandrijski muzej i knjižnica

Aleksandrijski muzej i knjižnica. Pod Aristotelovim utjecajem utemeljio je Ptolemej I. Soter 290. pr. Kr. ...

almanah

almanah (srednjovj. lat. almanac[h]us, možda iz kasnogrč. ἀλμενıχıαϰά; nije pouzdan arapski oblik al-manākh, ...

Ambrosiana

Ambrosiana [~zia:'na]. 1. Biblioteca Ambrosiana, knjižnica u Milanu, smještena u raskošnoj palači Ambrosiana, ...

analekta

analekta (grč. ἀνάλεϰτα: sabrano), zbornik radova jednoga ili više autora posvećen istoj tematici; zbirka ...

anali

anali (lat. annales: ljetopisi), zapisi o glavnim povijesnim događajima, bilježeni kronološkim redom; ...

Anastazije Bibliotekar

Anastazije Bibliotekar (latinski Anastasius Bibliothecarius), povjesničar i jezikoslovac, rimski kardinal ...

Andersenova nagrada

Andersenova nagrada, najpoznatija međunarodna nagrada za dječju knjigu umjetničke vrijednosti. Nazivaju ...

Andreola Francesco

Andreola [~o:'la], Francesco, venecijanski tiskar. Neko vrijeme djelovao u Kotoru, kamo je doplovio ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|