Struka balet, pronađeno natuknica: 305

Abramović Milković Snježana

Abramović Milković, Snježana, hrvatska plesačica i koreografkinja (Kovin, 2. XI. 1961). Završila Školu ...

Adret Françoise

Adret [adʀε'], Françoise, francuska balerina i koreografkinja (Versailles, 7. VIII. 1920 – Chambourcy, ...

Ailey Alvin

Ailey [ẹi'li], Alvin, američki plesač i koreograf (Rogers, Texas, 5. I. 1931 – New York, 1. XII. 1989). ...

Alonso Alicia

Alonso [alɔ'~], Alicia, kubanska balerina, pedagoginja i koreografkinja (Havana, 21. XII. 1920 – Havana, ...

American Ballet Theatre

American Ballet Theatre [əme'rikən bælẹi' ϑi:'ətəɹ], trupa koju su 1939. osnovali američka glumica i ...

Angiolini Gasparo

Angiolini [an62721oli:'ni], Gasparo, talijanski plesač, koreograf i skladatelj (Firenca, 9. II. 1731 – Milano, ...

apstraktni balet

apstraktni balet, balet bez zapleta, koji slijedi samo koreografske ciljeve, nasuprot baletu s radnjom, ...

Ashton Frederick

Ashton [æ'štən], Frederick, britanski plesač i koreograf (Guayaquil, Ekvador, 17. IX. 1904 – Sussex, ...

atituda

atituda (franc. attitude: stav), poza klasičnog baleta. Kodificirao ju je Carlo Blasis (Elementarni ...

Babilée Jean

Babilée [~lé'], Jean (pravo prezime Gutmann), francuski baletni plesač, koreograf i glumac (Pariz, 2. II. 1923 ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|