Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1175

Abaj Takalik

Abaj Takalik [aβa'x ~li'k], niz ruševina kraj El Asintala u Gvatemali (IX. st. pr. Kr. – X. st.). Arheološkim ...

abbevillien

abbevillien [abvil·j63338'] (francuski), kultura starijeg paleolitika karakteristična po načinu izradbe ...

Abramić Mihovil

Abramić, Mihovil, hrvatski arheolog (Pula, 12. V. 1884 – Split, 8. V. 1962). Arheologiju, povijest staroga ...

Abu Hurejra

Abu Hurejra (arapski Abū Hurayra [a'bu: 62672ure'jra]), prapovijesno arheološko višeslojno nalazište, 130 km ...

Abu Simbel

Abu Simbel (arap. Abū Simbel [a'bu: si'~]), lokalitet u južnom Egiptu, na lijevoj obali Nila, s dva ...

Abusir

Abusir (arapski Abūṣīr [abu:ṣi:'r]), arheološko nalazište u Egiptu, između Gize i Sakkare, na lijevoj ...

Acancéh

Acancéh [akanse'], naselje i arheološko nalazište ranoklasične kulture Maya na sjeveroistočnom Yucatánu, ...

acheuléen

acheuléen [ašøle·63338'] (francuski), kultura starijega paleolitika, nazvana po nalazištu kod francuskoga ...

Acquarossa

Acquarossa [ak:uaro's:a], etruščansko naselje iz VII. i VI. st. pr. Kr., sjeveroistočno od Viterba, ...

Acumincum

Acumincum [akumi'ŋkum] →  slankamen ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|