Struka agronomija, pronađeno natuknica: 626

AB kultura

AB kultura (akronim od A[cidophilus] + B[ifidobacterium]), ime fermentirana mliječnog proizvoda dobivena ...

abomasus

abomasus (novolat., od lat. ab- + omasum: govedski drob, želudac) →  sirište ...

acidofil

acidofil (lat. acidum: kiselina + -fil), mliječni proizvod od homogeniziranog, toplinski obrađenog mlijeka, ...

afrička ljubica

afrička ljubica (sentpaulija; Saintpaulia ionantha), trajna tropska ukrasna biljka iz por. Gesneriaceae, ...

afus ali

afus ali (tursko ime), sorta vinove loze, zobatica. (→  vinova loza, sorte) ...

agrar

agrar (od lat. agrarius: poljski), nazivak koji u svojoj najčešćoj i najširoj upotrebi označuje poljoprivredu. ...

agrarna ekonomika

agrarna ekonomika (agroekonomika, ekonomika poljoprivrede, poljoprivredna ekonomika), znanstvena disciplina ...

agrarna politika

agrarna politika (poljoprivredna politika), dio gospodarske politike i skup državnih mjera na području ...

agrarna struktura

agrarna struktura, u širem smislu, proizvodni i gospodarski odnosi i čimbenici u poljoprivredi, odnosno ...

agrarne zemljišne operacije

agrarne zemljišne operacije, skup administrativnih i tehničkih postupaka u poljoprivredi. Najčešće su ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|