TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bryce, James

Bryce [brạis], James, britanski političar, pravnik i povjesničar (Belfast, 10. V. 1838Sidmouth, 22. I. 1922). Doktorat je stekao 1870. na Sveučilištu u Oxfordu, gdje je predavao građansko pravo (1870–93). Bio je suosnivač časopisa English Historical Review (1885). Kao liberal bio je zastupnik u Parlamentu (1880–1907), pomoćnik ministra vanjskih poslova (1886), ministar trgovine (1894–95), glavni tajnik za Irsku (1905–07), veleposlanik u SAD-u (1907–13) te član Međunarodnoga suda pravde u Hagu (1914). Bio je predsjednik Američkog udruženja za političke znanosti (1907–1908). Zauzimao se za osnivanje Lige naroda. Dobio naslov vikonta 1914. Glavna djela: Američki Commonwealth (American Commonwealth, I–III, 1888) i Moderne demokracije (Modern Democracies, 1921).

Citiranje:
Bryce, James. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9875>.