Aida Takefumi

ilustracija
AIDA Takefumi, Kuća slagalica IV, Tokyo, 1981.

Aida Takefumi, japanski arhitekt i teoretičar (Tokyo, 5. VI. 1937). Osnivač grupe Architext (1971). Suprotstavljajući se ortodoksnomu modernističkom shvaćanju, po kojem oblikovanje valja podrediti namjeni, među prvima definira arhitektonski projekt kao intelektualnu igru, izjednačujući pritom proces dekonstrukcije i konstrukcije (Kuća za umjetnika, Tokyo, 1967). Poznat po projektima Kuća slagalica u kojima jednostavne blokove rabi kao osnovne gradbene elemente (Kuća slagalica III, Nakano, 1981). U tzv. fluktuirajućoj arhitekturi projektirao je Memorijalni park žrtava rata u Tokyju (1988) i Memorijalnu dvoranu Saito Tehnološkoga fakulteta Shibaura (1990).

Citiranje:
Aida Takefumi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=983>.