Brooke, Rupert

Brooke [bruk], Rupert, engleski pisac (Rugby, 3. VIII. 1887otok Skir/Skyros/, 23. IV. 1915). Jedan od vodećih lirskih pjesnika engleskog jezika. Proslavio se ratnim sonetima sakupljenima u zbirci 1914. i druge pjesme (1914 and Other Poems, 1915). Poradi njihova idealizma i patetične heroičnosti te rane pjesnikove smrti u ratu stekao je status reprezentativnoga lirskog talenta i postao simbolom romantičnog domoljublja u razdoblju između dvaju svjetskih ratova.

Citiranje:
Brooke, Rupert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9714>.