TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Brinje

ilustracija
BRINJE
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

Brinje, gradić i općinsko središte u Lici, 32 km istočno od Senja; 1479 st. (2011). Leži u Brinjskom polju, na 481 m visine. Nalazi se uz Jozefinsku cestu koja spaja Karlovac i Senj preko prijevoja Vratnika (694 m), nedaleko od autoceste Zagreb–Ploče. Osim u tradicionalnoj poljoprivredi (uzgoj goveda i svinja), stanovnici su zaposleni u drvnoj proizvodnji. Na brijegu iznad naselja nalazi se burg Sokolac iz XV. st. Izvorno je sačuvana trokatna kapela sv. Marije s gotičkim portalom. Na gotičkim svodovima u kripti i na katu isklesani su grbovi Frankapana i Gorjanskih. Uz burg su Frankapani podignuli naselje opasano zidinama u obliku nepravilna šesterokuta, pojačana kulama i bastionom. Današnja župna crkva sv. Marije podignuta je 1700. nad ostatcima istoimene stare crkve. Godine 1933. izgrađena je monumentalna pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjega. – U blizini brončanodobni nalazi; u nedalekom Humcu terasa s japodskim opkopima. Ondje je bilo rimsko naselje Monetium. U vrelima se prvi puta spominje 1343. Oko 1350. pripadalo je Gatskoj županiji sa središtem u Otočcu, poslije Frankapanima (ponad njega podignuli su početkom XV. st. plemićki grad koji se u literaturi obično naziva Sokolac; potrebno ga je razlikovati od burga Sokolca kraj Bihaća), a od 1449. središte je Brinjske županije. U XV. st. nastaje gotička kapela sv. Vida, a ondje su tada također samostan i crkva sv. Marije. Spominje se i 1408. kao postaja na cesti između Modruša i Senja. U Brinju je 1412. kao gost boravio kralj Sigismund, a 1425. održan je zbor devetoro braće Frankapana. Osmanlije su ga spalili 1530., no nisu zauzeli utvrdu, te više puta pustošili u XVII. st. Od 1537. kao utvrda u protuosmanskome obrambenom pojasu pripada Senjskoj kapetaniji. Iz Senja su 1618. preseljene 83 obitelji uskoka, dok se kasnije tijekom XVII. stoljeća na brinjsko područje doseljuje i pravoslavno stanovništvo. Istjerivanjem Osmanlija iz Like (1699) brinjska utvrda gubi na značenju. Tu su izbili krajiški ustanci protiv reformnih zahvata središnjih vlasti Vojne krajine (1719. i 1746). Od sredine XVIII. st. sjedište satnije u Otočkoj pukovniji, a zatim u Ogulinskoj. Sjedištem velike općine postaje razvojačenjem Vojne krajine (1881), a od 1892. i sjedištem kotara.

Citiranje:
Brinje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9533>.