STRUKE:

Breda, Herman Leo van

Breda [breda:'], Herman Leo van, belgijski filozof (Lier, 28. II. 1911Leuven, 3. III. 1974). Studirao na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu u Belgiji i bio sveučilišni profesor za filozofiju srednjega vijeka. U jesen 1938. spasio ostavštinu E. Husserla i prenio je iz Njemačke u Belgiju, gdje je na Sveučilištu u Leuvenu utemeljio Husserlov arhiv za međunarodno istraživanje fenomenološke filozofije. God. 1943. utemeljio Flamansko filozofsko društvo. Prvi direktor Husserlova arhiva u Leuvenu, od 1950. izdavač Husserlianae, a od 1958. Phaenomenologicae. Glavno djelo: Filozofija kulture (Culturphilosophie, 1943).

Citiranje:
Breda, Herman Leo van. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9374>.