STRUKE:

Ahajski savez

Ahajski savez, savez četiriju gradova na Peloponezu, zaključen 280. pr. Kr. radi borbe protiv Makedonije. Raspolažući znatnim oružanim snagama, u sukobu s Eolskim savezom postignuo je neovisnost od Makedonije; pol. II. st. pr. Kr. gradovima toga saveza zaprijetila je opasnost od osvajačke politike Rima. God. 146. pr. Kr. Rimljani su, porazivši snage Ahajskoga saveza, zavladali Peloponezom.

Ahajski savez. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 2.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=919>.