TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ahajci

Ahajci (Ahejci) (grč. Ἀχαıοí, Akhaioί, lat. Achaei), u homerskim epovima i hetitskim tekstovima ime za sve Grke. U znanosti se prije mislilo da su Ahajci prastanovnici Peloponeza, koji su ondje živjeli prije navodnog dolaska Dorana (XII. st. pr. Kr.). Oni su prvi indoeuropski došljaci (prva pol. II. tisućljeća pr. Kr.), koji su sa sobom donijeli oružje od bronce te doveli konja. Potisnuli su starosjedioce Pelazge. U povijesno doba Ahajci su stanovnici Ahaje i Ftiotide. Glavna su im središta bila Mikena, Arg, Tirint i Pil.

Citiranje:
Ahajci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=918>.