Boulainvilliers, Henri

Boulainvilliers [bul63338vil·jẹ'], Henri, francuski politički pisac, pravnik i povjesničar (Saint-Saire, Seine-Maritime, 1658Pariz, 1722). Zauzimao se za povrat plemićkih prava, a protiv apsolutizma Luja XIV. (Eseji o francuskom plemstvu – Essais sur la noblesse de France, 1732). Pišući hinjeno kritički o nizozemskome filozofu B. Spinozi, posredovao je toga zabranjenog pisca XVIII. stoljeću.

Citiranje:
Boulainvilliers, Henri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9020>.