Agucchi, Giovanni Battista

Agucchi [agu'k:i], Giovanni Battista, talijanski prelat, diplomat i teoretičar umjetnosti (Bologna, 20. XI. 1574San Salvatore, 1. I. 1632). Radio u diplomatskoj službi papinskog nuncija u Francuskoj (1591), potom u službi državnog tajnika te tajnik pape Grgura XV. Papa Urban VIII. imenuje ga biskupom i apostolskim nuncijem u Veneciji 1623. Humanist, član bolonjske Accademiae di Gelati, autor jedne od najvažnijih teoretskih rasprava o umjetnosti toga doba, Traktata o slikarstvu (Trattato della pittura, 1607–15) koji je očuvan je u fragmentima, a u njemu raspravlja o bolonjskoj, venecijanskoj, toskanskoj, lombardskoj, flamanskoj, njemačkoj i francuskoj slikarskoj školi. Također je autor književnog opisa Carraccijeva djela Opis usnule Venere Annibalea Carrazzija (Descrizione della Venere dormiente di Annibale Carrazzi, 1678).

Citiranje:
Agucchi, Giovanni Battista. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 11. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=898>.