Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac, grad ispod Grmeča, zapadna BiH (Federacija BiH); 3427 st. (2013; 5381 st., 1991). Leži na cestovnom pravcu koji iz Bihaća vodi za Jajce i Knin. Šumarstvo; drvna industrija, tvornica plastičnih proizvoda i tkaonica ćilima.

Citiranje:
Bosanski Petrovac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8889>.